Zelena planeta

Održivi razvoj turizma, klimatske promene, ekoturizam

Period posle Drugog svetskog rata karakterističan je po jednom od najzapaženijih socio-ekonomskih fenomena, ekspanziji globalne turističke industrije. Broj međunarodnih dolazaka se povećao sa 25 miliona 1950. godine na 806 miliona dolazaka u 2005. godini, sa prosečnom godišnjom stopom rasta od 6.5%. Povećani su i prihodi od inostranog turizma, sa 2 na 682 milijarde dolara.

Zelena planeta

Prema prognozi Svetske turističke organizacije ukupan inostrani turistički promet u svetu iznosiće 2010. godine jednu milijardu turista, dok će 2020. godine dostići 1.6 milijardi stranih turista. Turistička kretanja su danas najmasovnija kretanja svetskog stanovništva. Turizam je razvoj, napredak, izmena geografskog lika prostora, očuvanje životne sredine, valorizacija kulturno-istorijskih spomenika. Turizam je mnogo više od broja turista, broja noćenja i deviznog priliva.

Integracioni procesi su zahvatili sve delove svetske privrede, što uslovljava brisanje granica između država, ekonomskog razvoja i nacionalnih tržišta.

Turizam je složen sistem i njegovo funkcionisanje je u stalnom međuzavisnom delovanju sa okolinom, odnosno okruženjem. Međutim, ekspanzivnost, uniformnost, sezonalnost i prostorna limitiranost savremenog (masovnog) turizma preti da devastira prirodne i kulturne resurse i baštinu. Turizam kao delatnost poprima  sve izrazitije negativne i konfliktne karakteristike i ima sve veći broj protivrečnosti. Karakteristika geografskih činilaca u turizmu je ta da oni mogu presudno da utiču na izbor određene destinacije. Lepota geografskog ambijenta, termalni izvori, šume, hortikultura, ekološka čistoća i zašita vodenih površina i vazduha..sve su to elementi turističkog izbora.

Turisti putuju ili iz razloga da pobegnu od pritiska svakodnevnice ili da upoznaju i vide nešto novo i drugačije. Zato atraktivnosti koje imaju destinacije igraju odlučujuću ulogu. Atraktivnosti se mogu definisati kao dobra kojima destinacije raspolažu. Uglavnom su to javna dobra, društveni resursi ili dobra koja se stvaraju aktivnostima neke treće strane. Javna dobra podrazumevaju zaštićena područja i istorijske gradske centre, od kojih se mnoga nalaze u UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine. Društvena dobra su isto što i javna, s tim da mogu nastati rivalstva u njihovom korišćenju. Turizam se u velikoj meri oslanja na ove društvene resurse kao što su plaže, planine pogodne za skijanje i prirodne staze. Građani koji ukrašavaju svoje prozore i balkone cvećem takođe utiču na povećanje atraktivnosti određene lokacije.

Uticaj prostora na ekonomske efekte turističke delatnosti vrlo je snažan i važan, često i presudan, što dokazuje da je sa pojmom turističkog prostora najuže povezan i privredni karakter. Prostor je stalno izložen različitim presijama, devastacijama i destrukcijama. Zato je neophodno da se zaštiti i održava.

Povezane teme

odrzivi razvoj turizmaOdrživi razvoj turizma Turizam je u poslednjim godinama 20. veka, pokazao da je kao svetska privredna grana ostvario vodeće mesto u odnosu na ostale grane privrede. Stručnjaci se slažu...

 

klimatske promene i turizamKlimatske promene i turizam - Globalno zagrevanje predstavlja povećanje prosečne temperature na površini Zemlje u periodu od sredine 20.-og veka, kao i projektovano povećanje temperature u budućnosti.

 

ekoturizamEkoturizam - Ekoturizam se sa jedne strane odnosi na koncept koji obuhvata set principa, a sa druge strane, na poseban segment tržišta.